Vanliga sjukdomar

januari 1, 2019

En sjuk kanin beter sig ofta annorlunda

För en kanin är medellivslängden mellan 8-10 år, en del individer blir hela 15 år. När du får hem din kanin kan det vara värdefullt om du börjar med att hålla en egen journal, vilket möjliggör att snabbt upptäcka även små skillnader som tecken på att kaninen börjar att bli sjuk. Om du upptäcker att kaninen ändrar sitt beteende behöver den ofta komma under veterinärvård snabbt.

I det vilda är kaninen ett bytesdjur, och precis som sina ursprungliga släktingar visar den inte när den insjuknar. Du kommer att ha möjlighet att uppfatta om din kanin beter sig annorlunda desto mer ni umgås.

Veterinär som kan kaniner

Inom veterinärmedicinen räknas kaniner till ”exotiska djur”. Det kan vara värdefullt att höra sig för i god tid vilka kliniker som har en veterinär som har det som särskild inriktning. Anledningen till att alla veterinärer inte har djup kunskap om kaniner är för att det är väldigt mycket fokus på större sällskapsdjur i veterinärutbildningen, vilket gör att de behöver ha intresse och fördjupa sig själva.

Att ge kaninen piller

Det kan hända när din kanin blir skadad eller sjuk att den kan behöva någon typ av medicin. Då kaniner instinktivt har kraftig flyktinstinkt kan det vara besvärligt att medicinera. Att i kaninmunnen få in antibiotika i flytande lösning eller i tablettform kan vara svårt. En del kaniner tar emot tabletten frivilligt, medan andra behöver hjälpas mer. Ofta är själva pillret litet och om du i god tid tränat din kanin till att du petar den vid munnen går det ofta bra att varsamt peta in pillret i mungipan. Du kan använda en doseringsspruta eller ditt finger.

Ett annat knep är att använda en mortel och krossa pillret och strö pulvret över kaninens favoritgodis. Om det ska ges oralt är det oftast lättast med en doseringsspruta. En sådan kan du köpa på apotek eller i din djurbutik. Om kaninen verkligen får panik kan du linda in den bestämt men varsamt i en filt eller handduk. Om du lindar in framtassarna är det lättare att sikta rätt. Träna gärna hantering varje dag så blir det inte så stort när det väl behövs.

Det är möjligt att vaccinera sin kanin då vi i Sverige har tex kaninpest som är en smittsam virussjukdom.